Sporenie:  otp Termínovaný vklad (OTP banka)

Porovnaj sporenie

Základné informácie o sporiacom produkte otp Termínovaný vklad, ktorý má vo svojej ponuke OTP banka.
Kompletné informácie o tomto produkte dostanete na pobočkách banky.

Základné údaje
Názov produktu: otp Termínovaný vklad
Banka: OTP banka
Typ sporenia: terminovaný vklad
Naše
hodnotenie:
?
122. najlepší na trhu
Podmienky
Úroková sadzba: 0,05 % p.a.
Výpovedná lehota: 36 mesiacov
Minimálny vklad: 150,00 €
Min. mesačný vklad: bez minimálneho vkladu
Viazanosť na bežný účet: nie

Viac informácii

Celkové hodnotenie

Každý sporiaci finančný produkt má priradené body za nasledovné kritéria:

  • Výška základného úroku
  • Minimálna výška požadovaného počiatočného vkladu
  • Dĺžka výpovednej lehoty pri výbere vkladu alebo jeho časti
  • Minimálna výška pravidelných mesačných vkladov

Výsledné hodnotenie je súčtom bodov za všetky uvedené kritéria.