Sporenie:  Vkladná knižka SPORObonus (Slovenská sporiteľňa)

Porovnaj sporenie

Základné informácie o sporiacom produkte Vkladná knižka SPORObonus, ktorý má vo svojej ponuke Slovenská sporiteľňa.
Kompletné informácie o tomto produkte dostanete na pobočkách banky.

Základné údaje
Názov produktu: Vkladná knižka SPORObonus
Banka: Slovenská sporiteľňa
Typ sporenia: vkladná knižka
Naše
hodnotenie:
?
83. najlepší na trhu
Podmienky
Úroková sadzba: 0,11 % p.a.
Výpovedná lehota: 12 mesiacov
Minimálny vklad: 7,00 €
Min. mesačný vklad: 10,00 €
Viazanosť na bežný účet: nie

Poznámky:

Pravidelné sporenie s výhodami

- minimálny vklad len 7 eur
- pravidelné štvrťročné sporenie od 30 eur
- zvýhodnený úrok 0,8 % už po roku pravidelného sporenia
- pripisovanie úrokov každý rok
- neustály prehľad o nasporených prostriedkoch vo vkladnej knižke
- v prípade potreby máte možnosť výberu kedykoľvek
- na používanie vkladnej knižky môžete splnomocniť aj tretiu osobu

Viac informácii

Celkové hodnotenie

Každý sporiaci finančný produkt má priradené body za nasledovné kritéria:

  • Výška základného úroku
  • Minimálna výška požadovaného počiatočného vkladu
  • Dĺžka výpovednej lehoty pri výbere vkladu alebo jeho časti
  • Minimálna výška pravidelných mesačných vkladov

Výsledné hodnotenie je súčtom bodov za všetky uvedené kritéria.