Sporenie:  Termínovaný vklad (Slovenská sporiteľňa)

Porovnaj sporenie

Základné informácie o sporiacom produkte Termínovaný vklad, ktorý má vo svojej ponuke Slovenská sporiteľňa.
Kompletné informácie o tomto produkte dostanete na pobočkách banky.

Základné údaje
Názov produktu: Termínovaný vklad
Banka: Slovenská sporiteľňa
Typ sporenia: terminovaný vklad
Naše
hodnotenie:
?
74. najlepší na trhu
Podmienky
Úroková sadzba: 0,01 % p.a.
Výpovedná lehota: 1 mesiac
Minimálny vklad: 500,00 €
Min. mesačný vklad: bez minimálneho vkladu
Viazanosť na bežný účet: nie

Viac informácii

Celkové hodnotenie

Každý sporiaci finančný produkt má priradené body za nasledovné kritéria:

  • Výška základného úroku
  • Minimálna výška požadovaného počiatočného vkladu
  • Dĺžka výpovednej lehoty pri výbere vkladu alebo jeho časti
  • Minimálna výška pravidelných mesačných vkladov

Výsledné hodnotenie je súčtom bodov za všetky uvedené kritéria.