Sporenie:  Termínovaný vklad (Tatra Banka)

Porovnaj sporenie

Základné informácie o sporiacom produkte Termínovaný vklad, ktorý má vo svojej ponuke Tatra Banka.
Kompletné informácie o tomto produkte dostanete na pobočkách banky.

Základné údaje
Názov produktu: Termínovaný vklad
Banka: Tatra Banka
Typ sporenia: terminovaný vklad
Naše
hodnotenie:
?
101. najlepší na trhu
Podmienky
Úroková sadzba: 0,01 % p.a.
Výpovedná lehota: 3 mesiace
Minimálny vklad: bez minimálneho vkladu
Min. mesačný vklad: bez minimálneho vkladu
Viazanosť na bežný účet: nie

Poznámky:

Zhodnocujte svoje finančné prostriedky s istotou.

- bezpečné zhodnocovanie s garantovanou úrokovou sadzbou
- zriadenie účtu bez poplatkov aj prostredníctvom Internet bankingu
- vklad je chránený Zákonom o ochrane vkladov
- test verzovanie stranky

Viac informácii

Celkové hodnotenie

Každý sporiaci finančný produkt má priradené body za nasledovné kritéria:

  • Výška základného úroku
  • Minimálna výška požadovaného počiatočného vkladu
  • Dĺžka výpovednej lehoty pri výbere vkladu alebo jeho časti
  • Minimálna výška pravidelných mesačných vkladov

Výsledné hodnotenie je súčtom bodov za všetky uvedené kritéria.