Sporenie:  mVklad (mBank)

Porovnaj sporenie

Základné informácie o sporiacom produkte mVklad, ktorý má vo svojej ponuke mBank.
Kompletné informácie o tomto produkte dostanete na pobočkách banky.

Základné údaje
Názov produktu: mVklad
Banka: mBank
Typ sporenia: terminovaný vklad
Naše
hodnotenie:
?
104. najlepší na trhu
Podmienky
Úroková sadzba: 0,01 % p.a.
Výpovedná lehota: 9 mesiacov
Minimálny vklad: 200,00 €
Min. mesačný vklad: bez minimálneho vkladu
Viazanosť na bežný účet: nie

Poznámky:

mVklad je depozitný produkt v ponuke mBank s fixným úrokovým výnosom na dopredu stanovené obdobie.

Viac informácii

Celkové hodnotenie

Každý sporiaci finančný produkt má priradené body za nasledovné kritéria:

  • Výška základného úroku
  • Minimálna výška požadovaného počiatočného vkladu
  • Dĺžka výpovednej lehoty pri výbere vkladu alebo jeho časti
  • Minimálna výška pravidelných mesačných vkladov

Výsledné hodnotenie je súčtom bodov za všetky uvedené kritéria.