Sporenie:  Sporiaci účet Štandard (ČSOB)

Porovnaj sporenie

Základné informácie o sporiacom produkte Sporiaci účet Štandard, ktorý má vo svojej ponuke ČSOB.
Kompletné informácie o tomto produkte dostanete na pobočkách banky.

Základné údaje
Názov produktu: Sporiaci účet Štandard
Banka: ČSOB
Typ sporenia: sporiaci účet
Naše
hodnotenie:
?
89. najlepší na trhu
Podmienky
Úroková sadzba: 0,01 % p.a.
Výpovedná lehota: 7 dní
Minimálny vklad: 15,00 €
Min. mesačný vklad: 15,00 €
Viazanosť na bežný účet: nie

Poznámky:

- vyššie úročenie v porovnaní s bežným účtom
- prístup k nasporeným peniazom už po 7 dňoch od zadania výpovede vkladu
- bezplatné zriadenie a vedenie

Viac informácii

Celkové hodnotenie

Každý sporiaci finančný produkt má priradené body za nasledovné kritéria:

  • Výška základného úroku
  • Minimálna výška požadovaného počiatočného vkladu
  • Dĺžka výpovednej lehoty pri výbere vkladu alebo jeho časti
  • Minimálna výška pravidelných mesačných vkladov

Výsledné hodnotenie je súčtom bodov za všetky uvedené kritéria.