Sporenie:  mSporenie (mBank)

Porovnaj sporenie

Základné informácie o sporiacom produkte mSporenie, ktorý má vo svojej ponuke mBank.
Kompletné informácie o tomto produkte dostanete na pobočkách banky.

Základné údaje
Názov produktu: mSporenie
Banka: mBank
Typ sporenia: sporiaci účet
Naše
hodnotenie:
?
7. najlepší na trhu
Podmienky
Úroková sadzba: 0,30 % p.a.
Výpovedná lehota: netermínovaný vklad
Minimálny vklad: bez minimálneho vkladu
Min. mesačný vklad: bez minimálneho vkladu
Viazanosť na bežný účet: áno

Poznámky:

mSporenie je sporiaci účet určený na pravidelné sporenie drobných súm pri týchto typoch platieb:

- odchádzajúce platby
- platby všetkými debetnými platobnými kartami
- platby kreditnými kartami vydanými k účtu mKonto, vrátane výberov hotovosti a prevodov z účtov kreditných kariet, vždy po ich zaúčtovaní, s výnimkou vlastných prevodov

Pri nasporenej sume vyššej ako 4 000 EUR sa celý zostatok na účte úročí základnou úrokovou sadzbou 0,5 % p.a.

Viac informácii

Celkové hodnotenie

Každý sporiaci finančný produkt má priradené body za nasledovné kritéria:

  • Výška základného úroku
  • Minimálna výška požadovaného počiatočného vkladu
  • Dĺžka výpovednej lehoty pri výbere vkladu alebo jeho časti
  • Minimálna výška pravidelných mesačných vkladov

Výsledné hodnotenie je súčtom bodov za všetky uvedené kritéria.