Sporenie:  Sporiací účet (VÚB Banka)

Porovnaj sporenie

Základné informácie o sporiacom produkte Sporiací účet, ktorý má vo svojej ponuke VÚB Banka.
Kompletné informácie o tomto produkte dostanete na pobočkách banky.

Základné údaje
Názov produktu: Sporiací účet
Banka: VÚB Banka
Typ sporenia: sporiaci účet
Naše
hodnotenie:
?
25. najlepší na trhu
Podmienky
Úroková sadzba: 0,10 % p.a.
Výpovedná lehota: netermínovaný vklad
Minimálny vklad: bez minimálneho vkladu
Min. mesačný vklad: bez minimálneho vkladu
Viazanosť na bežný účet: áno

Poznámky:

Sporiaci účet predstavuje netermínovaný účet v EUR, ktorý Vám umožní rýchlo a jednoducho odkladať svoje voľné finančné prostriedky pri zvýhodnenej úrokovej sadzbe oproti klasickému bežnému účtu. Sporiaci účet je produkt, ktorý si môžete zvoliť v rámci Flexiúčtu alebo Účtu pre mladých Start Generation. Prostriedky na Sporiacom účte podliehajú ochrane v zmysle Zákona o ochrane vkladov.

Ako funguje?

- sami si zvolíte minimálnu sumu, ktorú potrebujete mať k dispozícii na Vašom bežnom účte, zvyšok si môžete nechať automaticky prevádzať na Váš Sporiaci účet so zvýhodneným úročením
- sumu automatického prevodu si môžete kedykoľvek zvoliť v ľubovoľnej výške, zaokrúhlenej na celé desiatky EUR.
- poplatky za platby realizované prostredníctvom automatického prevodu nie sú účtované, t.j. sú zdarma na strane bežného účtu aj na strane Sporiaceho účtu

Viac informácii

Celkové hodnotenie

Každý sporiaci finančný produkt má priradené body za nasledovné kritéria:

  • Výška základného úroku
  • Minimálna výška požadovaného počiatočného vkladu
  • Dĺžka výpovednej lehoty pri výbere vkladu alebo jeho časti
  • Minimálna výška pravidelných mesačných vkladov

Výsledné hodnotenie je súčtom bodov za všetky uvedené kritéria.