Sporenie:  Vkladná knižka kapitál (Slovenská sporiteľňa)

Porovnaj sporenie

Základné informácie o sporiacom produkte Vkladná knižka kapitál, ktorý má vo svojej ponuke Slovenská sporiteľňa.
Kompletné informácie o tomto produkte dostanete na pobočkách banky.

Základné údaje
Názov produktu: Vkladná knižka kapitál
Banka: Slovenská sporiteľňa
Typ sporenia: vkladná knižka
Naše
hodnotenie:
?
132. najlepší na trhu
Podmienky
Úroková sadzba: 0,01 % p.a.
Výpovedná lehota: 36 mesiacov
Minimálny vklad: 7,00 €
Min. mesačný vklad: bez minimálneho vkladu
Viazanosť na bežný účet: áno

Poznámky:

Výhody Vkladnej knižky kapitál

- výhoda dvoch produktov v jednom termínované a netermínované vklady
- neustály prehľad o nasporených prostriedkoch na vkladnej knižke
- na používanie vkladnej knižky môžete splnomocniť aj tretiu osobu


Termínovaná časť

- vklad od 500 €
- lepší úrok až 0,1 % ročne pri využití programu Výhodný súčet
- pripisovanie úrokov v deň splatnosti
- možnosť zvýšiť alebo znížiť sumu vkladu v deň jeho splatnosti

Netermínovaná časť

- vklad na zriadenie vkladnej knižky od 7 €
- pripisovanie úrokov k 31.12.

Viac informácii

Celkové hodnotenie

Každý sporiaci finančný produkt má priradené body za nasledovné kritéria:

  • Výška základného úroku
  • Minimálna výška požadovaného počiatočného vkladu
  • Dĺžka výpovednej lehoty pri výbere vkladu alebo jeho časti
  • Minimálna výška pravidelných mesačných vkladov

Výsledné hodnotenie je súčtom bodov za všetky uvedené kritéria.