Sporenie:  Dobré sporenie (Poštová banka)

Porovnaj sporenie

Základné informácie o sporiacom produkte Dobré sporenie, ktorý má vo svojej ponuke Poštová banka.
Kompletné informácie o tomto produkte dostanete na pobočkách banky.

Základné údaje
Názov produktu: Dobré sporenie
Banka: Poštová banka
Typ sporenia: terminovaný vklad
Naše
hodnotenie:
?
38. najlepší na trhu
Podmienky
Úroková sadzba: 0,15 % p.a.
Výpovedná lehota: netermínovaný vklad
Minimálny vklad: 10,00 €
Min. mesačný vklad: 10,00 €
Viazanosť na bežný účet: nie

Poznámky:

Odmena navyše v rovnakej sume ako Základný úrok pripísaný na DOBROM SPORENÍ REZERVA - pri aktívnom využívaní UŽITOČNÉHO ÚČTU. Vklady a výbery môžete realizovať kedykoľvek.

Viac informácii

Celkové hodnotenie

Každý sporiaci finančný produkt má priradené body za nasledovné kritéria:

  • Výška základného úroku
  • Minimálna výška požadovaného počiatočného vkladu
  • Dĺžka výpovednej lehoty pri výbere vkladu alebo jeho časti
  • Minimálna výška pravidelných mesačných vkladov

Výsledné hodnotenie je súčtom bodov za všetky uvedené kritéria.