Sporenie:  Online sporiaci účet (BKS Bank)

Porovnaj sporenie

Základné informácie o sporiacom produkte Online sporiaci účet, ktorý má vo svojej ponuke BKS Bank.
Kompletné informácie o tomto produkte dostanete na pobočkách banky.

Základné údaje
Názov produktu: Online sporiaci účet
Banka: BKS Bank
Typ sporenia: sporiaci účet
Naše
hodnotenie:
?
7. najlepší na trhu
Podmienky
Úroková sadzba: 0,40 % p.a.
Výpovedná lehota: netermínovaný vklad
Minimálny vklad: bez minimálneho vkladu
Min. mesačný vklad: bez minimálneho vkladu
Viazanosť na bežný účet: áno

Poznámky:

Úročenie na dennej báze, úrokový výnos sa pripisuje raz ročne k 31.12. bežného roka, resp. ku dňu zrušenia účtu.
Poplatok za vedenie 0,- EUR (súčasť produktu Premium Konto).
Transakčné poplatky medzi vlastným Online sporiacim účtom a vlastným účtom Premium Konto 0,- EUR.

Viac informácii

Celkové hodnotenie

Každý sporiaci finančný produkt má priradené body za nasledovné kritéria:

  • Výška základného úroku
  • Minimálna výška požadovaného počiatočného vkladu
  • Dĺžka výpovednej lehoty pri výbere vkladu alebo jeho časti
  • Minimálna výška pravidelných mesačných vkladov

Výsledné hodnotenie je súčtom bodov za všetky uvedené kritéria.