Sporenie:  Sporiaci účet (UniCredit Bank)

Porovnaj sporenie

Základné informácie o sporiacom produkte Sporiaci účet, ktorý má vo svojej ponuke UniCredit Bank.
Kompletné informácie o tomto produkte dostanete na pobočkách banky.

Základné údaje
Názov produktu: Sporiaci účet
Banka: UniCredit Bank
Typ sporenia: sporiaci účet
Naše
hodnotenie:
?
25. najlepší na trhu
Podmienky
Úroková sadzba: 0,05 % p.a.
Výpovedná lehota: netermínovaný vklad
Minimálny vklad: bez minimálneho vkladu
Min. mesačný vklad: bez minimálneho vkladu
Viazanosť na bežný účet: áno

Poznámky:

Klient má možnosť bezplatne 1x mesačne vybrať alebo presunúť si peňažné prostriedky na svoje U Konto alebo do inej banky. Každá ďalšia debetná transakcia v rámci mesiaca bude spoplatnená sumou 2,- Eur v zmysle platného cenníka pre občanov.

Uvedený úrok je platný len pre vklady do výšky 2500 €.

Sporiaci účet je možné zriadiť výhradne k U kontu. Založenie a vedenie Sporiaceho účtu je bez poplatkov. Sporiaci účet je vedený bez výpovednej lehoty.

Viac informácii

Celkové hodnotenie

Každý sporiaci finančný produkt má priradené body za nasledovné kritéria:

  • Výška základného úroku
  • Minimálna výška požadovaného počiatočného vkladu
  • Dĺžka výpovednej lehoty pri výbere vkladu alebo jeho časti
  • Minimálna výška pravidelných mesačných vkladov

Výsledné hodnotenie je súčtom bodov za všetky uvedené kritéria.