Sporenie:  Limit (Oberbank)

Porovnaj sporenie

Základné informácie o sporiacom produkte Limit, ktorý má vo svojej ponuke Oberbank.
Kompletné informácie o tomto produkte dostanete na pobočkách banky.

Základné údaje
Názov produktu: Limit
Banka: Oberbank
Typ sporenia: sporiaci účet
Naše
hodnotenie:
?
31. najlepší na trhu
Podmienky
Úroková sadzba: 0,03 % p.a.
Výpovedná lehota: netermínovaný vklad
Minimálny vklad: 5000,00 €
Min. mesačný vklad: bez minimálneho vkladu
Viazanosť na bežný účet: nie

Viac informácii

Celkové hodnotenie

Každý sporiaci finančný produkt má priradené body za nasledovné kritéria:

  • Výška základného úroku
  • Minimálna výška požadovaného počiatočného vkladu
  • Dĺžka výpovednej lehoty pri výbere vkladu alebo jeho časti
  • Minimálna výška pravidelných mesačných vkladov

Výsledné hodnotenie je súčtom bodov za všetky uvedené kritéria.