Sporenie:  Top Istota (Oberbank)

Porovnaj sporenie

Základné informácie o sporiacom produkte Top Istota, ktorý má vo svojej ponuke Oberbank.
Kompletné informácie o tomto produkte dostanete na pobočkách banky.

Základné údaje
Názov produktu: Top Istota
Banka: Oberbank
Typ sporenia: terminovaný vklad
Naše
hodnotenie:
?
84. najlepší na trhu
Podmienky
Úroková sadzba: 0,20 % p.a.
Výpovedná lehota: 36 mesiacov
Minimálny vklad: bez minimálneho vkladu
Min. mesačný vklad: bez minimálneho vkladu
Viazanosť na bežný účet: nie

Viac informácii

Celkové hodnotenie

Každý sporiaci finančný produkt má priradené body za nasledovné kritéria:

  • Výška základného úroku
  • Minimálna výška požadovaného počiatočného vkladu
  • Dĺžka výpovednej lehoty pri výbere vkladu alebo jeho časti
  • Minimálna výška pravidelných mesačných vkladov

Výsledné hodnotenie je súčtom bodov za všetky uvedené kritéria.