Sporenie:  Terminovaný vklad (J&T Banka)

Porovnaj sporenie

Základné informácie o sporiacom produkte Terminovaný vklad, ktorý má vo svojej ponuke J&T Banka.
Kompletné informácie o tomto produkte dostanete na pobočkách banky.

Základné údaje
Názov produktu: Terminovaný vklad
Banka: J&T Banka
Typ sporenia: terminovaný vklad
Naše
hodnotenie:
?
17. najlepší na trhu
Podmienky
Úroková sadzba: 1,40 % p.a.
Výpovedná lehota: 24 mesiacov
Minimálny vklad: 10000,00 €
Min. mesačný vklad: bez minimálneho vkladu
Viazanosť na bežný účet: nie

Viac informácii

Celkové hodnotenie

Každý sporiaci finančný produkt má priradené body za nasledovné kritéria:

  • Výška základného úroku
  • Minimálna výška požadovaného počiatočného vkladu
  • Dĺžka výpovednej lehoty pri výbere vkladu alebo jeho časti
  • Minimálna výška pravidelných mesačných vkladov

Výsledné hodnotenie je súčtom bodov za všetky uvedené kritéria.