Sporenie:  Sporiaci účet Fio konto (Fio banka)

Porovnaj sporenie

Základné informácie o sporiacom produkte Sporiaci účet Fio konto, ktorý má vo svojej ponuke Fio banka.
Kompletné informácie o tomto produkte dostanete na pobočkách banky.

Základné údaje
Názov produktu: Sporiaci účet Fio konto
Banka: Fio banka
Typ sporenia: sporiaci účet
Naše
hodnotenie:
?
25. najlepší na trhu
Podmienky
Úroková sadzba: 0,03 % p.a.
Výpovedná lehota: netermínovaný vklad
Minimálny vklad: bez minimálneho vkladu
Min. mesačný vklad: bez minimálneho vkladu
Viazanosť na bežný účet: áno

Viac informácii

Celkové hodnotenie

Každý sporiaci finančný produkt má priradené body za nasledovné kritéria:

  • Výška základného úroku
  • Minimálna výška požadovaného počiatočného vkladu
  • Dĺžka výpovednej lehoty pri výbere vkladu alebo jeho časti
  • Minimálna výška pravidelných mesačných vkladov

Výsledné hodnotenie je súčtom bodov za všetky uvedené kritéria.