Sporenie:  Sporenie k osobnému účtu (Prima Banka)

Porovnaj sporenie

Základné informácie o sporiacom produkte Sporenie k osobnému účtu, ktorý má vo svojej ponuke Prima Banka.
Kompletné informácie o tomto produkte dostanete na pobočkách banky.

Základné údaje
Názov produktu: Sporenie k osobnému účtu
Banka: Prima Banka
Typ sporenia: sporiaci účet
Naše
hodnotenie:
?
11. najlepší na trhu
Podmienky
Úroková sadzba: 5,00 % p.a.
Výpovedná lehota: 12 mesiacov
Minimálny vklad: bez minimálneho vkladu
Min. mesačný vklad: 10,00 €
Viazanosť na bežný účet: áno

Poznámky:

Sporenie k Osobnému účtu v domácej mene EUR si môže zriadiť každý občan vo veku od 18 rokov. Pre zriadenie Sporenia je potrebná mesačná suma sporenia minimálne 10 EUR a maximálne 100 EUR. Sporiť môžete 12, 18 alebo 24 mesiacov. K jednému Osobnému účtu si môžete zriadiť maximálne tri Sporenia.

Viac informácii

Celkové hodnotenie

Každý sporiaci finančný produkt má priradené body za nasledovné kritéria:

  • Výška základného úroku
  • Minimálna výška požadovaného počiatočného vkladu
  • Dĺžka výpovednej lehoty pri výbere vkladu alebo jeho časti
  • Minimálna výška pravidelných mesačných vkladov

Výsledné hodnotenie je súčtom bodov za všetky uvedené kritéria.