Sporenie:  BONUS Konto (Privatbanka)

Porovnaj sporenie

Základné informácie o sporiacom produkte BONUS Konto, ktorý má vo svojej ponuke Privatbanka.
Kompletné informácie o tomto produkte dostanete na pobočkách banky.

Základné údaje
Názov produktu: BONUS Konto
Banka: Privatbanka
Typ sporenia: sporiaci účet
Naše
hodnotenie:
?
55. najlepší na trhu
Podmienky
Úroková sadzba: 0,08 % p.a.
Výpovedná lehota: 12 mesiacov
Minimálny vklad: 20,00 €
Min. mesačný vklad: bez minimálneho vkladu
Viazanosť na bežný účet: nie

Poznámky:

Uvedený bonusový úrok banka prizná klientovi pri dodržaní dohodnutej podmienky, a tou je maximálne jeden výber štvrťročne do výšky 30 % aktuálneho zostatku na účte.

Viac informácii

Celkové hodnotenie

Každý sporiaci finančný produkt má priradené body za nasledovné kritéria:

  • Výška základného úroku
  • Minimálna výška požadovaného počiatočného vkladu
  • Dĺžka výpovednej lehoty pri výbere vkladu alebo jeho časti
  • Minimálna výška pravidelných mesačných vkladov

Výsledné hodnotenie je súčtom bodov za všetky uvedené kritéria.