Sporenie:  Sporiaci účet Depozit (ČSOB)

Porovnaj sporenie

Základné informácie o sporiacom produkte Sporiaci účet Depozit, ktorý má vo svojej ponuke ČSOB.
Kompletné informácie o tomto produkte dostanete na pobočkách banky.

Základné údaje
Názov produktu: Sporiaci účet Depozit
Banka: ČSOB
Typ sporenia: sporiaci účet
Naše
hodnotenie:
?
7. najlepší na trhu
Podmienky
Úroková sadzba: 0,25 % p.a.
Výpovedná lehota: 35 dní
Minimálny vklad: 15,00 €
Min. mesačný vklad: bez minimálneho vkladu
Viazanosť na bežný účet: áno

Poznámky:

- sporiaci produkt na vytváranie rezervy do budúcnosti
- možnosť otvoriť si neobmedzený počet účtov
- výber 25 % zostatku raz za mesiac bezplatne
- uvedený úrok ak súčasne využívate účet Pohoda alebo Extra Pohoda aktívne

Viac informácii

Celkové hodnotenie

Každý sporiaci finančný produkt má priradené body za nasledovné kritéria:

  • Výška základného úroku
  • Minimálna výška požadovaného počiatočného vkladu
  • Dĺžka výpovednej lehoty pri výbere vkladu alebo jeho časti
  • Minimálna výška pravidelných mesačných vkladov

Výsledné hodnotenie je súčtom bodov za všetky uvedené kritéria.