Mobilná karta:  Moja 4ka (4ka)

Porovnaj všetky mobilné karty

Základné informácie o mobilnej karte Moja 4ka, ktorú má vo svojej ponuke 4ka.
Kompletné informácie o tejto mobilnej karte na dobíjanie kreditu dostanete na pobočkách
a web stránke operátora.

Základné údaje
Mobilná karta: Moja 4ka
Operátor: 4ka

4ka
Naše hodnotenie:
?
najlepšia na trhu
Ceny, lehoty
Volanie do vlastnej siete: 0,04 €
Volanie do iných sieti v SR: 0,04 €
SMS správa: 0,04 €
Internet na 1 deň: 1,00 €
Max platnosť kreditu po dobití: bez obmedzenia

Poznámky:

Virtuálny operátor prevádzkovaný spoločnosťou SWAN a.s. a Slovenskou Poštou.
Prístup na 4G internetovú sieť je za poplatok 1 € mesačne.

Viac informácii

Celkové hodnotenie

Každá mobilná karta má priradené body za nasledovné kritéria:

  • Cena za volanie do vlastnej siete
  • Cena za volanie do siete iných operátorov vrátane pevných liniek
  • Cena za odoslanie SMS správy
  • Cena za pripojenie na internet na 1 deň
  • Dĺžka platnosti kreditu dobití

Výsledné hodnotenie je súčtom bodov za všetky uvedené kritéria.