Mobilná karta:  karta (Funfón)

Porovnaj všetky mobilné karty

Základné informácie o mobilnej karte karta, ktorú má vo svojej ponuke Funfón.
Kompletné informácie o tejto mobilnej karte na dobíjanie kreditu dostanete na pobočkách
a web stránke operátora.

Základné údaje
Mobilná karta: karta
Operátor: Funfón

Funfón
Naše hodnotenie:
?
4. najlepšia na trhu
Ceny, lehoty
Volanie do vlastnej siete: 0,07 €
Volanie do iných sieti v SR: 0,07 €
SMS správa: 0,07 €
Internet na 1 deň: 0,40 €
Max platnosť kreditu po dobití: 1 mesiac

Poznámky:

Volania po 1. minúte vo vlastnej sieti zadarmo. Za prenos čísla je internet na pol roka zadarmo.

Kredit je možné dobiť vo výške 3, 5 a 7 €. Platnosť kreditu sa zvýši na 120 dní pri dobití vo výške 7 € a viac.

Viac informácii

Celkové hodnotenie

Každá mobilná karta má priradené body za nasledovné kritéria:

  • Cena za volanie do vlastnej siete
  • Cena za volanie do siete iných operátorov vrátane pevných liniek
  • Cena za odoslanie SMS správy
  • Cena za pripojenie na internet na 1 deň
  • Dĺžka platnosti kreditu dobití

Výsledné hodnotenie je súčtom bodov za všetky uvedené kritéria.