Mobilná karta:  Easy Fix 0 (Telekom)

Porovnaj všetky mobilné karty

Základné informácie o mobilnej karte Easy Fix 0, ktorú má vo svojej ponuke Telekom.
Kompletné informácie o tejto mobilnej karte na dobíjanie kreditu dostanete na pobočkách
a web stránke operátora.

Základné údaje
Mobilná karta: Easy Fix 0
Operátor: Telekom

Telekom
Naše hodnotenie:
?
9. najlepšia na trhu
Ceny, lehoty
Volanie do vlastnej siete: 0,19 €
Volanie do iných sieti v SR: 0,19 €
SMS správa: 0,10 €
Internet na 1 deň: 0,20 €
Max platnosť kreditu po dobití: 12 mesiacov

Poznámky:

Uvedená cena za prístup na internet je v rámci balíčka Služba Internet v mobile 500 za cenu 6 € na 30 dní. Voľný objem dát počas doby platnosti služby je 500 MB.

Viac informácii

Celkové hodnotenie

Každá mobilná karta má priradené body za nasledovné kritéria:

  • Cena za volanie do vlastnej siete
  • Cena za volanie do siete iných operátorov vrátane pevných liniek
  • Cena za odoslanie SMS správy
  • Cena za pripojenie na internet na 1 deň
  • Dĺžka platnosti kreditu dobití

Výsledné hodnotenie je súčtom bodov za všetky uvedené kritéria.