Mobilná karta:  Easy Free (Telekom)

Porovnaj všetky mobilné karty

Základné informácie o mobilnej karte Easy Free, ktorú má vo svojej ponuke Telekom.
Kompletné informácie o tejto mobilnej karte na dobíjanie kreditu dostanete na pobočkách
a web stránke operátora.

Základné údaje
Mobilná karta: Easy Free
Operátor: Telekom

Telekom
Naše hodnotenie:
?
5. najlepšia na trhu
Ceny, lehoty
Volanie do vlastnej siete: 0,09 €
Volanie do iných sieti v SR: 0,09 €
SMS správa: 0,06 €
Internet na 1 deň: 0,00 €
Max platnosť kreditu po dobití: 12 mesiacov

Poznámky:

Služba CLIP je automaticky zadarmo.
Prístup na internet je zadarmo za nabite kreditu.

Viac informácii

Celkové hodnotenie

Každá mobilná karta má priradené body za nasledovné kritéria:

  • Cena za volanie do vlastnej siete
  • Cena za volanie do siete iných operátorov vrátane pevných liniek
  • Cena za odoslanie SMS správy
  • Cena za pripojenie na internet na 1 deň
  • Dĺžka platnosti kreditu dobití

Výsledné hodnotenie je súčtom bodov za všetky uvedené kritéria.