Mobilná karta:  karta Bodka (Tesco mobile)

Porovnaj všetky mobilné karty

Základné informácie o mobilnej karte karta Bodka, ktorú má vo svojej ponuke Tesco mobile.
Kompletné informácie o tejto mobilnej karte na dobíjanie kreditu dostanete na pobočkách
a web stránke operátora.

Základné údaje
Mobilná karta: karta Bodka
Operátor: Tesco mobile

Tesco mobile
Naše hodnotenie:
?
najlepšia na trhu
Ceny, lehoty
Volanie do vlastnej siete: 0,04 €
Volanie do iných sieti v SR: 0,04 €
SMS správa: 0,04 €
Internet na 1 deň: 0,39 €
Max platnosť kreditu po dobití: 6 mesiacov

Poznámky:

Volanie na účastnícke čísla všetkých ostatných sietí v SR je za rovnakú cenu ako volanie do sprístupnených pevných sietí v 26 členských štátoch EÚ.

Služba CLIP je automaticky zadarmo.

Ak si zaregistrujte číslo Vašej Clubcard, získate okrem bezplatných volaní vo vlastnej sieti, aj dvojnásobok kreditu pri každom dobití.

Platnosť kreditu je 180 dní pri dobití nad 15 €.

Viac informácii

Celkové hodnotenie

Každá mobilná karta má priradené body za nasledovné kritéria:

  • Cena za volanie do vlastnej siete
  • Cena za volanie do siete iných operátorov vrátane pevných liniek
  • Cena za odoslanie SMS správy
  • Cena za pripojenie na internet na 1 deň
  • Dĺžka platnosti kreditu dobití

Výsledné hodnotenie je súčtom bodov za všetky uvedené kritéria.