Mobilná karta:  Juro Karta (Juro)

Porovnaj všetky mobilné karty

Základné informácie o mobilnej karte Juro Karta, ktorú má vo svojej ponuke Juro.
Kompletné informácie o tejto mobilnej karte na dobíjanie kreditu dostanete na pobočkách
a web stránke operátora.

Základné údaje
Mobilná karta: Juro Karta
Operátor: Juro

Juro
Naše hodnotenie:
?
3. najlepšia na trhu
Ceny, lehoty
Volanie do vlastnej siete: 0,05 €
Volanie do iných sieti v SR: 0,05 €
SMS správa: 0,05 €
Internet na 1 deň: 1,00 €
Max platnosť kreditu po dobití: 12 mesiacov

Poznámky:

Zvýhodnené ceny volania a SMS 30 dní po dobití kreditu. Internet v cene 0,05 € za 1 MB.

Viac informácii

Celkové hodnotenie

Každá mobilná karta má priradené body za nasledovné kritéria:

  • Cena za volanie do vlastnej siete
  • Cena za volanie do siete iných operátorov vrátane pevných liniek
  • Cena za odoslanie SMS správy
  • Cena za pripojenie na internet na 1 deň
  • Dĺžka platnosti kreditu dobití

Výsledné hodnotenie je súčtom bodov za všetky uvedené kritéria.