Mobilná karta:  Šikovná Prima (Orange)

Porovnaj všetky mobilné karty

Základné informácie o mobilnej karte Šikovná Prima, ktorú má vo svojej ponuke Orange.
Kompletné informácie o tejto mobilnej karte na dobíjanie kreditu dostanete na pobočkách
a web stránke operátora.

Základné údaje
Mobilná karta: Šikovná Prima
Operátor: Orange

Orange
Naše hodnotenie:
?
5. najlepšia na trhu
Ceny, lehoty
Volanie do vlastnej siete: 0,12 €
Volanie do iných sieti v SR: 0,12 €
SMS správa: 0,06 €
Internet na 1 deň: 0,49 €
Max platnosť kreditu po dobití: 3 mesiace

Poznámky:

Cena sa znižuje - čím viac voláte, tým máte výhodnejšiu cenu. Uvedená cena je za hovory do 15 minút.

Čím viac dát presurfujete, tým menej za MB zaplatíte. Po presurfovaní 690 MB dát sa prenos dát zastaví, takže za internet nikdy nezaplatíte viac ako 15 € mesačne. Ak pravidelne surfujete na internete, odporúčame vám aktivovať si jeden z balíkov Prima nekonečných dát. Uvedená orientačná denná cena je pri využití 690 MB mesačne.

Viac informácii

Celkové hodnotenie

Každá mobilná karta má priradené body za nasledovné kritéria:

  • Cena za volanie do vlastnej siete
  • Cena za volanie do siete iných operátorov vrátane pevných liniek
  • Cena za odoslanie SMS správy
  • Cena za pripojenie na internet na 1 deň
  • Dĺžka platnosti kreditu dobití

Výsledné hodnotenie je súčtom bodov za všetky uvedené kritéria.