Kreditná karta:  Visa Platinum (Tatra Banka)

Porovnaj všetky kreditky

Základné informácie o kreditnej karte Visa Platinum, ktorú má vo svojej ponuke Tatra Banka.
Kompletné informácie o tejto karte dostanete na pobočkách banky.

Základné údaje
Kreditná karta: Visa Platinum
Banka: Tatra Banka
Asociácia: Visa
Naše hodnotenie: ? 7. najlepšia na trhu
Poplatky, limity, úrok
Ročný poplatok: 240,00 €
Mesačný limit: 10000 - 999999 €
Bezúročné obdobie: 51 dní
Úroková sadzba: 10.90%

Poznámky:

- členstvo v Priority Pass a Priority Traveller
- nulový poplatok v rámci Programu odmeňovaniaTB
- bezúročné obdobie 51 dní
- rýchlejšie nákupy vďaka bezkontaktnej technológii

Už pri dosiahnutí mesačného objemu platieb vo výške 1 000 eur získate 50 % zľavu a pri objeme 2 000 eur získate 100 % zľavu z mesačného poplatku za kartu.

Viac informácii

Celkové hodnotenie

Každá kreditná karta má priradené body za nasledovné kritéria:

  • Výška ročného poplatku za kartu
  • Základná výška minimálneho a maximálneho mesačného limitu
  • Základný úrok
  • Dĺžka bezúročného obdobia

Výsledné hodnotenie je súčtom bodov za všetky uvedené kritéria.