Kreditná karta:  Visa štandard súkromná (Tatra Banka)

Porovnaj všetky kreditky

Základné informácie o kreditnej karte Visa štandard súkromná, ktorú má vo svojej ponuke Tatra Banka.
Kompletné informácie o tejto karte dostanete na pobočkách banky.

Základné údaje
Kreditná karta: Visa štandard súkromná
Banka: Tatra Banka
Asociácia: Visa
Naše hodnotenie: ? 13. najlepšia na trhu
Poplatky, limity, úrok
Ročný poplatok: 30,00 €
Mesačný limit: 400 - 5000 €
Bezúročné obdobie: 47 dní
Úroková sadzba: 18.80%

Poznámky:

- nulový poplatok v rámci Programu odmeňovaniaTB
- bezúročné obdobie 47 dní
- rýchlejšie nákupy vďaka novej bezkontaktnej technológii

Viac informácii

Celkové hodnotenie

Každá kreditná karta má priradené body za nasledovné kritéria:

  • Výška ročného poplatku za kartu
  • Základná výška minimálneho a maximálneho mesačného limitu
  • Základný úrok
  • Dĺžka bezúročného obdobia

Výsledné hodnotenie je súčtom bodov za všetky uvedené kritéria.