Bežný účet:  Tatra Personal (Tatra Banka)

Porovnaj všetky bežné účty

Základné informácie o bežnom účte Tatra Personal, ktorý má vo svojej ponuke Tatra Banka.
Kompletné informácie o tomto bežnom účte dostanete na pobočkách banky.

Základné údaje
Názov účtu: Tatra Personal
Banka: Tatra Banka
Naše hodnotenie:
?
33. najlepší na trhu
Cena za balík: 7,00 €
Debetná karta
Ročný poplatok: 1,00 €
Výber hotovosti z vlastných bankomatov: zahrnuté v cene balíka
Výber hotovosti z bankomatov iných bánk: 2,00 €

Poznámky:

Možnosť získať 50% zľavu z poplatku za vedenie účtu:

• ak využijete aspoň dve rôzne inovácie Tatra banky v priebehu sledovaného obdobia3 alebo
• ak ste manželia a obaja máte v Tatra banke svoj účet s balíkom služieb Tatra PersonalTB, alebo
• máte majiteľské oprávnenie k bežnému účtu s balíkom služieb Tatra BusinessTB, alebo
• na dva roky, maximálne do dovŕšenia 28. roku, ak ste využívali študentskú zľavu alebo si otvoríte svoj prvý balík služieb Tatra PersonalTB

100 % zľavu z poplatku získate:

• ak každodenná suma zostatku vašich vkladov a úverov v priebehu sledovaného obdobia bude vo výške viac ako 20 000 EUR alebo
• spojením dvoch 50 % zliav

Viac informácii

Celkové hodnotenie

Každý bežný účet má priradené body za nasledovné kritéria:

  • Výška poplatku za vedenie účtu
  • Výška poplatku za základnú platobnú kartu
  • Počet výberov hotovosti z bankomatov v cene balíka
  • Cena za výber hotovosti z bankomatov
  • Cena za bezhotovostné tranzakcie vykonané online a v pobočke banky
  • Minimálny požadovaný mesačný objem tranzakcií

Výsledné hodnotenie je súčtom bodov za všetky uvedené kritéria.

Minimálny objem platieb

Cena niektorých balíkov zahŕňa zľavu, ktorá platí len ak je na učte vykonaný určitý objem tranzakcii každý mesiac.