Bežný účet:  Konto (Privatbanka)

Porovnaj všetky bežné účty

Základné informácie o bežnom účte Konto, ktorý má vo svojej ponuke Privatbanka.
Kompletné informácie o tomto bežnom účte dostanete na pobočkách banky.

Základné údaje
Názov účtu: Konto
Banka: Privatbanka
Naše hodnotenie:
?
31. najlepší na trhu
Cena za balík: 7,00 €
Debetná karta
Ročný poplatok: bez poplatku
Výber hotovosti z vlastných bankomatov: zahrnuté v cene balíka
Výber hotovosti z bankomatov iných bánk: 2,00 €

Poznámky:

Druh účtu: bežný účet, vklad splatný okamžite na požiadanie
Účel účtu: osobné nepodnikateľské účely (občania)
Mena účtu: EUR, CZK, USD, GBP, CHF
Subjekt: fyzické osoby – občania
Počiatočný vklad: nie
Minimálny zostatok: 25 EUR
Úročenie: 30/360, p.a.
Úroková sadzba: variabilná
Periodicita úročenia: štvrťročne
Miesto predaja: prostredníctvom obchodných miest

Viac informácii

Celkové hodnotenie

Každý bežný účet má priradené body za nasledovné kritéria:

  • Výška poplatku za vedenie účtu
  • Výška poplatku za základnú platobnú kartu
  • Počet výberov hotovosti z bankomatov v cene balíka
  • Cena za výber hotovosti z bankomatov
  • Cena za bezhotovostné tranzakcie vykonané online a v pobočke banky
  • Minimálny požadovaný mesačný objem tranzakcií

Výsledné hodnotenie je súčtom bodov za všetky uvedené kritéria.

Minimálny objem platieb

Cena niektorých balíkov zahŕňa zľavu, ktorá platí len ak je na učte vykonaný určitý objem tranzakcii každý mesiac.