Bežný účet:  Štandardný účet (OTP banka)

Porovnaj všetky bežné účty

Základné informácie o bežnom účte Štandardný účet, ktorý má vo svojej ponuke OTP banka.
Kompletné informácie o tomto bežnom účte dostanete na pobočkách banky.

Základné údaje
Názov účtu: Štandardný účet
Banka: OTP banka
Naše hodnotenie:
?
10. najlepší na trhu
Cena za balík: 3,00 €
Debetná karta
Ročný poplatok: bez poplatku
Výber hotovosti z vlastných bankomatov: zahrnuté v cene balíka
Výber hotovosti z bankomatov iných bánk: 2,00 €

Poznámky:

Rozsah služieb zahrnutých v Štandardnom účte

- zriadenie, vedenie a zrušenie platobného účtu v EUR
- neobmedzený počet platobných operácií v mene EUR:
+ vklad hotovosti a výber hotovosti na pobočke
+ výber hotovosti z bankomatov OTP Banky Slovensko, a. s. a z bankomatov v rámci skupiny OTP bezhotovostné prevody kreditné a debetné, vrátane trvalého príkazu na úhradu alebo inkasom vrátane trvalého príkazu na inkaso v rámci členských štátov Európskej únie, realizované na pobočke alebo prostredníctvom služby elektronického bankovníctva
+ platby kartou
- zriadenie a prevádzkovanie služby elektronického bankovníctva
- vydanie a obnova jednej medzinárodnej platobnej karty Maestro
- mesačný výpis elektronicky, osobne alebo poštou
- zriadenie Sporiaceho účtu so základnou úrokovou sadzbou

Viac informácii

Celkové hodnotenie

Každý bežný účet má priradené body za nasledovné kritéria:

  • Výška poplatku za vedenie účtu
  • Výška poplatku za základnú platobnú kartu
  • Počet výberov hotovosti z bankomatov v cene balíka
  • Cena za výber hotovosti z bankomatov
  • Cena za bezhotovostné tranzakcie vykonané online a v pobočke banky
  • Minimálny požadovaný mesačný objem tranzakcií

Výsledné hodnotenie je súčtom bodov za všetky uvedené kritéria.

Minimálny objem platieb

Cena niektorých balíkov zahŕňa zľavu, ktorá platí len ak je na učte vykonaný určitý objem tranzakcii každý mesiac.