Bežný účet:  U konto Premium (UniCredit Bank)

Porovnaj všetky bežné účty

Základné informácie o bežnom účte U konto Premium, ktorý má vo svojej ponuke UniCredit Bank.
Kompletné informácie o tomto bežnom účte dostanete na pobočkách banky.

Základné údaje
Názov účtu: U konto Premium
Banka: UniCredit Bank
Naše hodnotenie:
?
22. najlepší na trhu
Cena za balík: 15,00 €
Debetná karta
Ročný poplatok: bez poplatku
Výber hotovosti z vlastných bankomatov: zahrnuté v cene balíka
Výber hotovosti z bankomatov iných bánk: 5 v cene balíka
ďalšie za 1,50 €

Poznámky:

Exkluzívny balík služieb pre najnáročnejších klientov, ktorý vám dáva k dispozícii nadštandardné benefity vrátane prestížnych platobných kariet.

V rámci balíka získate:

- Až 5 platobných kariet
- Neobmedzené bezhotovostné platby kartou v SR a zahraničí (vrátane bezplatného dobíjania kreditu mobilných operátorov cez bankomaty)
- Všetky bezplatné výbery hotovosti z bankomatov v SR a v zahraničí
- Bezplatné všetky prijaté SEPA úhrady (tuzemské a cezhraničné) na účet
- Bezplatné vklady hotovosti a 2 výbery hotovosti na obchodnom mieste
- SEPA úhrady Trvalým príkazom na úhradu, Trvalým príkazom na prevod zostatku (sweeping) a platby SEPA inkasom (tuzemské a cezhraničné do EHP)1x odoslaná SEPA úhrada (tuzemská alebo cezhraničná do EHP) predložená na obchodnom mieste
- Odoslané SEPA úhrady:
- Online Banking, mobilná aplikácia Smart Banking
- Notifikácie SMS správou alebo e-mailom o všetkých transakciách na účte
- Pravidelné mesačné informácie o pohyboch a zostatku Vášho účtu
- Bezplatné vedenie druhého bežného účtu v Eur alebo cudzej mene
- Bezplatná správa trvalých príkazov, inkás a automatických prevodov medzi účtami (zrovnávanie zostatku účtu Sweeping)
- Zriadenie a vedenie povoleného prečerpania na účte (po splnení podmienok banky)
- Bezplatné vedenie 2 ďalších bežných účtov v Eur alebo cudzej mene

Viac informácii

Celkové hodnotenie

Každý bežný účet má priradené body za nasledovné kritéria:

  • Výška poplatku za vedenie účtu
  • Výška poplatku za základnú platobnú kartu
  • Počet výberov hotovosti z bankomatov v cene balíka
  • Cena za výber hotovosti z bankomatov
  • Cena za bezhotovostné tranzakcie vykonané online a v pobočke banky
  • Minimálny požadovaný mesačný objem tranzakcií

Výsledné hodnotenie je súčtom bodov za všetky uvedené kritéria.

Minimálny objem platieb

Cena niektorých balíkov zahŕňa zľavu, ktorá platí len ak je na učte vykonaný určitý objem tranzakcii každý mesiac.