Bežný účet:  U konto (UniCredit Bank)

Porovnaj všetky bežné účty

Základné informácie o bežnom účte U konto, ktorý má vo svojej ponuke UniCredit Bank.
Kompletné informácie o tomto bežnom účte dostanete na pobočkách banky.

Základné údaje
Názov účtu: U konto
Banka: UniCredit Bank
Naše hodnotenie:
?
22. najlepší na trhu
Cena za balík: 8,00 €
Debetná karta
Ročný poplatok: bez poplatku
Výber hotovosti z vlastných bankomatov: zahrnuté v cene balíka
Výber hotovosti z bankomatov iných bánk: 2 v cene balíka
ďalšie za 1,50 €

Poznámky:

V rámci U konta získava klient pri splnení podmienky vedenie konta zdarma:

• Otvorenie a vedenie bežného účtu v €
• Otvorenie a vedenie ďalšieho účtu v cudzej mene
• Mesačný výpis z účtu
• Poskytnutie, správa, vedenie kontokorentného úveru na účte
• 1 platobnú kartu (Debit MasterCard)
• Online Banking, Smart Banking
• Trvalé príkazy, súhlasy s inkasom
• Všetky výbery z bankomatov všetkých poskytovateľov v SR a v zahraničí
• Platby kartou v SR a zahraničí, dobíjanie kreditu mobilných operátorov cez bankomaty
• Prijaté SEPA úhrady (tuzemské a cezhraničné)
• Všetky odoslané SEPA úhrady:
- cez Online Banking (tuzemské a cezhraničné do EHP)
- cez Smart Banking (iba tuzemské)
• Všetky SEPA úhrady Trvalým príkazom na úhradu, Trvalým príkazom na prevod zostatku (sweeping) a platby SEPA inkasom (tuzemské a cezhraničné do EHP
• Vklady hotovosti v € na pobočke

Viac informácii

Celkové hodnotenie

Každý bežný účet má priradené body za nasledovné kritéria:

  • Výška poplatku za vedenie účtu
  • Výška poplatku za základnú platobnú kartu
  • Počet výberov hotovosti z bankomatov v cene balíka
  • Cena za výber hotovosti z bankomatov
  • Cena za bezhotovostné tranzakcie vykonané online a v pobočke banky
  • Minimálny požadovaný mesačný objem tranzakcií

Výsledné hodnotenie je súčtom bodov za všetky uvedené kritéria.

Minimálny objem platieb

Cena niektorých balíkov zahŕňa zľavu, ktorá platí len ak je na učte vykonaný určitý objem tranzakcii každý mesiac.