Bežný účet:  Pohoda (ČSOB)

Porovnaj všetky bežné účty

Základné informácie o bežnom účte Pohoda, ktorý má vo svojej ponuke ČSOB.
Kompletné informácie o tomto bežnom účte dostanete na pobočkách banky.

Základné údaje
Názov účtu: Pohoda
Banka: ČSOB
Naše hodnotenie:
?
29. najlepší na trhu
Cena za balík: 3,00 €
Debetná karta
Ročný poplatok: bez poplatku
Výber hotovosti z vlastných bankomatov: 0,20 €
Výber hotovosti z bankomatov iných bánk: 1 v cene balíka
ďalšie za 2,00 €

Poznámky:

Uvedená cena platí pri objeme platieb nad 400,00 € mesačne. (Viac info)

50% zľavu z poplatku za balík Pohoda získate ak:

- kreditný obrat na vašom účte bol min. 400 € v aktuálnom mesiaci (bez platobných operácií medzi vlastnými účtami navzájom) a súčasne zrealizujete aspoň 3 pravidelné platby mesačne (platby na základe SEPA trvalého príkazu alebo súhlasu so SEPA inkasom okrem inkasným spôsobom dohodnutého splácania úverov)

Alebo

- zrealizujete aspoň 5 platieb platobnou kartou (debetnou alebo kreditnou) za tovar a služby mesačne vydanou k vášmu účtu, ktoré budú zúčtované v danom mesiaci

Viac informácii

Celkové hodnotenie

Každý bežný účet má priradené body za nasledovné kritéria:

  • Výška poplatku za vedenie účtu
  • Výška poplatku za základnú platobnú kartu
  • Počet výberov hotovosti z bankomatov v cene balíka
  • Cena za výber hotovosti z bankomatov
  • Cena za bezhotovostné tranzakcie vykonané online a v pobočke banky
  • Minimálny požadovaný mesačný objem tranzakcií

Výsledné hodnotenie je súčtom bodov za všetky uvedené kritéria.

Minimálny objem platieb

Cena niektorých balíkov zahŕňa zľavu, ktorá platí len ak je na učte vykonaný určitý objem tranzakcii každý mesiac.