Videobanking. To, čo sa ešte pred rokom zdalo ako scéna zo sci-fi filmu, je dnes realitou

18. január 2021

Štatistiky využívania bankových služieb potvrdzujú, že digitálnemu bankovníctvu sa darí čoraz viac. Takmer by sa mohlo zdať, že pobočky sa stávajú zbytočné. Stále je však dostatok oblastí, pri ktorých je potrený osobný kontakt, napríklad finančné plánovanie. Keďže počas pandémie sú osobné stretnutia obmedzené, riešením je opäť digitalizácia. Slovenská sporiteľňa už od októbra minulého roka ponúka možnosť stretnúť sa so svojim osobným bankárom online, cez videohovor z pohodlia obývačky.

Pre zhruba 150 tisíc klientov Slovenskej sporiteľne, ktorí majú svojich osobných bankárov, priniesla najväčšia banka už v októbri novinku – finančné plánovanie prostredníctvom virtuálnych stretnutí v aplikácii Microsoft Teams.

Ako to funguje?

„Stretnutie cez Teams je z pohľadu klienta v podstate rovnaké, ako by ho zažil v pobočke. Osobný bankár vám pomocou kamery a tabletu, ktorý je u nás v sporiteľni základným pracovným nástrojom na obsluhu klientov, vysvetlí jednotlivé produkty a možné varianty finančného plánu,“ vysvetľuje Michal Orlovský, zodpovedný za správu majetku klientov v Slovenskej sporiteľni, a dopĺňa: „Okrem komunikácie s poradcom má klient možnosť bez návštevy pobočky aj uzatvárať obchody, keďže následne sa realizuje hovor, ktorý je nahrávaný. Aktuálne si takto vie komfortne zriadiť rôzne formy sporenia a investícií, tiež pokryť riziká vďaka poisteniam, či zabezpečiť sa na dôchodok vo forme II. a III. piliera.“

Finančné plánovanie je kľúčové

Štatistiky z obdobia prvej vlny pandémie ukázali, že každá piata rodina nemala rezervu ani na jeden mesiac. Dobrou správou je, že viac ako tri štvrtiny domácností si uvedomujú dôležitosť úspor a chcú si sporiť. So zabezpečením sa do budúcnosti im teraz pomáha unikátna služba Finančný plán, ktorú v Slovenskej sporiteľni zadarmo využilo viac ako 330 tisíc klientov. Každý si ju môže vyskúšať na webstránke banky či v pobočke. Pre klientov, ktorí sú v starostlivosti osobných bankárov, je teraz dostupné aj poradenstvo cez Microsoft Teams. Slovenská sporiteľňa tým potvrdila svoju pozíciu digitálneho lídra.

Prvé skúsenosti prekvapili

Tak, ako si ľudia počas pandémie zvykli komunikovať s rodinou či známymi online, pozitívne prijali aj túto ponuku od svojej banky. Prvé skúsenosti ukázali, že online komunikáciu využívajú klienti bez ohľadu na vek či lokalitu, v ktorej žijú. „A to je dobrá správa. Uplynulé mesiace potvrdili, že dobre finančne zabezpečení ľudia zvládali následky pandémie lepšie ako ostatní. Správne finančne zabezpečený človek má vytvorenú finančnú rezervu vo výške troch až šiestich mesačných príjmov, poistil sa voči nepredvídateľným situáciám, svoj majetok chráni pred infláciou investíciami a pripravuje sa na dôchodok. A presne tieto služby teraz ponúkajú naši osobní bankári aj online,“ uzatvára Orlovský.