Fio banka umožňuje vybrať si číslo účtu na želanie

22. máj 2015

Fio banka novo umožňuje zvoliť si číslo svojho účtu. Táto služba je úplne zadarmo a platí pre všetky osobné aj podnikateľské účty, na ktorých ešte neprebehla žiadna operácia.

Fio banka ponúka osobné aj podnikateľské účty bez poplatkov a bez podmienok. Teraz k nim pridáva ďalšiu výhodu v podobe možnosti zvoliť si vlastné číslo účtu, a to úplne bezplatne. Klienti tak môžu mať účet s číslom, ktoré sa im dobre pamätá alebo ktoré je pre nich nejakým spôsobom symbolické. Sú iba tri obmedzenia, ktoré upravujú inak voľný výber čísla. Musí obsahovať 8 až 10 znakov, nesmie byť už obsadené a musí vyhovovať podmienkam Národnej banky Slovenska. Také číslo potom môže klient získať k svojmu novému účtu, resp. k účtu, na ktorom ešte neprebehla žiadna operácia napr. platobná transakcia či žiadosť o kartu atď. Vybrať si číslo účtu možno na ktorejkoľvek pobočke Fio banky.

„Často sa stretávame s tým, že si klienti ťažko pamätajú svoje číslo účtu. Preto sme sa rozhodli im vyjsť v ústrety a umožniť im, aby si sami vybrali to číslo, ktoré pre nich bude najvhodnejšie. Či už tým, že pre nich bude dobre zapamätateľné alebo im bude blízke, napríklad odvodené od dátumu narodenia. Opäť tak pridávame ďalšiu výhodu k našim účtom bez poplatkov a veríme, že ju naši klienti ocenia,“ komentuje novinku Fio banky jej tlačový hovorca Ján Franek.