Prísnejšie limity na úveroch na bývanie a spotrebiteľských úveroch

15. marec 2018

Národná banka Slovenska prichádza s návrhom na sprísnenie podmienok v oblasti poskytovania úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov, ktoré by mali vstúpiť do platnosti od 1. júla 2018.

Najdôležitejšie zmeny v návrhu:

  • zrušenie poskytovania úverov na bývanie nad 90 % hodnoty zabezpečenia a zníženie limitu na poskytovanie úverov nad 80 % hodnoty zabezpečenia
  • stanovenie limitu na podiel celkovej zadlženosti klienta vo výške 8-násobku jeho čistého ročného príjmu

„Navrhované opatrenia z nášho pohľadu zasiahnu skupinu mladých klientov do 35 rokov, prevažne v rozmedzí 26 – 35 rokov, ktorí si hľadajú vlastné bývanie, prípadne zakladajú rodinu. Títo klienti budú nútení odsunúť kúpu nehnuteľnosti na neskorší čas, čo má vplyv na skrátenie doby, na ktorú si budú môcť úver na bývanie vziať. Nedostupnosť vlastného bývania budú nahrádzať prenájmom, ktorý zníži ich schopnosť odkladania si vlastných prostriedkov na financovanie nehnuteľnosti,“ hovorí Matej Darovec, vedúci oddelenia úverov pre fyzické osoby v Tatra banke.

„Zároveň budú nútení hľadať bývanie vo vzdialenejších lokalitách, ktoré budú cenovo dostupnejšie, nie vo väčších mestách, ako sú napríklad Bratislava a Košice. Dôsledkom bude zvýšenie ich nákladov z dôvodu dochádzania, ale aj nárast cien v danej lokalite. Uvedené opatrenie obmedzí vo väčšej miere aj bonitných klientov, ktorí rozmýšľajú nad kúpou nehnuteľnosti pre svoje deti, prípadne pre seba za účelom jej prenájmu prostredníctvom ďalšieho úveru na bývanie,“ objasňuje Matej Darovec dopady návrhu.

„Odporúčame klientom, ktorí sa rozhodujú pre kúpu nehnuteľnosti, aby zvážili možnosť úverovania aj v skoršej dobe, ako možno pôvodne plánovali,“ dodáva na záver.

Obmedzenie financovania nad 80 a 90 %

Obmedzenie úverov na bývanie nad 90 % hodnoty zabezpečenia nie je nič nové. Aktuálne môžu úvery na bývanie s financovaním nad 90 % tvoriť maximálne 10 % objemu novoposkytnutých úverov na bývanie bankou v jednom kvartáli. Od 1. 7. 2018 už poskytnutie úveru nad 90 % hodnoty nebude možné.

Stanovenie limitu na podiel celkovej zadlženosti klienta vo výške 8-násobku čistého ročného príjmu

V súčasnosti platné opatrenia Národnej banky Slovenska nariaďujú, aby klientom zostala z čistého mesačného príjmu po odpočítaní splátok úverov ešte suma vo výške životného minima a 20 % rozdielu medzi mesačným príjmom a životným minimom. Toto pravidlo obmedzuje najmä klientov s nižšími príjmami, ktorých rizikovosť je vyššia. V návrhu sa počíta s jeho zachovaním.

Navyše, od 1. 7. 2018 navrhuje Národná banka Slovenska výšku nového limitu, zavedeného zákonom, a to limitu na podiel celkovej zadlženosti klienta voči jeho ročnému príjmu. Návrh uvádza limit vo výške 8-násobku čistého ročného príjmu klienta. Zavedenie limitu na podiel celkovej zadlženosti klienta sa bude týkať nielen hypotekárnych úverov, ale aj spotrebiteľských úverov.