Tatra banka používa AI technológiu, ktorá rozpozná spokojnosť klienta

25. máj 2017

Tatra banka ako prvá banka na Slovensku experimentuje s unikátnou AI (umelá inteligencia) technológiou vyhodnocujúcou spokojnosť klientov s návštevou pobočiek.

Softvér rozpoznávajúci tváre, vek, pohlavie a emócie návštevníkov bol nasadený pri prieskume atraktívnosti nových dizajnov budúcich kamenných pobočiek Tatra banky. Svetovo unikátne riešenie zo Slovenska umožňuje skúmať nevedomú zložku správania sa respondentov. Algoritmus rozpoznáva 8 kvalitatívnych druhov emócií, t. j. šťastie, prekvapenie, neutrálna, smútok, znechutenie, hnev, strach a opovrhnutie.

Pri vstupe do pobočky bol respondent zachytený, v banke štandardne používaným, kamerovým systémom doplneným o AI algoritmus. Z jeho tváre AI technológia automatizovane a anonymne rozpoznala jeho pohlavie, odhadla približný vek a odčítala emóciu pri vstupe. Ďalším krokom bolo rozpoznanie emócie respondenta pri výstupe z pobočky. Výsledkom procesu bolo definovanie trendov v zmenách emócií návštevníkov. Tatra banka tak dokázala AI systémom zistiť, či respondenti odchádzajú z pobočiek lepšie, alebo horšie “naladení“ ako prišli.