Nové ceny energií od SPP pre domácnosti od 1. januára 2016

15. december 2015

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) oznamuje, že od 1. januára 2016 upraví ceny za dodávku plynu pre domácnosti v priemere o 3,59 %. Od nového roka zníži aj ceny za dodávku elektriny. Odberatelia, ktorí uzavrú zmluvu o dodávke elektriny s SPP, môžu ušetriť 14 %.

S účinnosťou od 1. januára 2016 sa zníži platba za dodávku plynu pre domácnosti v kategórii D1, pri spotrebe 1 000 kWh približne o 1,8 eura ročne, v kategórii D2, pri spotrebe 10 000 kWh o 18 eur ročne a v kategórii D3, pri spotrebe 30 000 kWh o 54 eur ročne (vrátane DPH).

SPP od Nového roka znižuje aj ceny za dodávku elektriny. Okrem všeobecného poklesu ceny na trhu približne o 4 % majú zákazníci možnosť získať až 10 % zľavu. Odberatelia, ktorí sa rozhodnú pre SPP ako svojho dodávateľa elektriny môžu medziročne ušetriť až 14 %. Na uplatnenie najvýhodnejšieho produktu stačí, ak si pri uzavretí zmluvy aktivujú elektronickú faktúru a účty budú platiť bezhotovostne. Vďaka atraktívnosti tejto ponuky si v posledných rokoch najväčší počet zákazníkov zvolil za svojho dodávateľa elektriny práve SPP.
Mesačné preddavky sa pre odberateľov plynu i elektriny od SPP z dôvodu zmeny ceny automaticky meniť nebudú. Vyúčtovacie faktúry budú zasielané až po ukončení riadneho vyúčtovacieho obdobia.

Zákazníci SPP majú možnosť nahlásiť stav plynomeru od 2. do 16. januára 2016 prostredníctvom Zákazníckej linky SPP na čísle 0850 111 363, prípadne e-mailom na adrese zakaznickalinka@spp.sk, webového chatu na www.spp.sk alebo v ktoromkoľvek z 19-tich Zákazníckych centier SPP na celom Slovensku. Stav elektromeru nie je potrebné nahlasovať, dodáva ho príslušný prevádzkovateľ distribučnej siete priamo SPP.

Aktuálne tiež SPP svojim zákazníkom ponúka v spolupráci so svojím partnerom pomoc pri získaní štátnej dotácie na obnoviteľné zdroje a extra zľavy na solárne kolektory, či unikátne hybridné tepelné čerpadlo. Novinka Inšpekcia budov od SPP je zasa určená najmä pre ľudí, ktorí kupujú nehnuteľnosť. Na jej základe môžu získať prehľad o skutočnom technickom stave a skrytých problémoch nehnuteľnosti o ktorú majú záujem. Pri kúpe domu alebo inej nehnuteľnosti o jej kvalitatívnych energetických vlastnostiach tiež veľa napovie aj energetický certifikát získaný v rámci služby Energetická certifikácia od SPP. Prostredníctvom Kominárskych služieb od SPP si môžu zákazníci nechať skontrolovať svoje komíny a znížiť tak svoju spotrebu a zvýšiť bezpečnosť.

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) je najväčším dodávateľom energií na Slovensku, ktorý v oblasti dodávky plynu priamo nadväzuje na takmer 160-ročnú tradíciu slovenského plynárenstva a od roku 2012 úspešne pôsobí aj na trhu dodávky elektriny. SPP zabezpečuje spoľahlivé, bezpečné a konkurencieschopné dodávky plynu a elektriny a s nimi spojené služby. Spoločnosť dodáva elektrinu už viac ako stotisíc zákazníkom. Od roku 2014 je vlastníkom 100 % akcií spoločnosti Slovenská republika, ktorá svoje akcionárske práva vykonáva prostredníctvom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.