S Extra splátkou úveru ušetríte čas aj peniaze

12. október 2015

Tatra banka prináša na trh novinku - Bezúčelový úverTB so zrýchleným splácaním. Klienti môžu pomocou tzv. Extra splátok výrazne skrátiť dobu splácania a ušetriť. To všetko bez potreby návštevy pobočky. Extra splátky je možné zrealizovať z pohodlia domova cez mobilnú aplikáciu Tatra banka či Internet bankingTB.

V roku 2015 pokračuje silný rast úverov obyvateľstvu, ktorý výrazne prevyšuje rast úverov podnikom. Absolútne najväčšiu mieru príspevku k rastu úverov obyvateľstvu majú hypotekárne úvery. Percentuálne rýchlejšie tempo rastu však dosahujú spotrebiteľské úvery.

Objem spotrebiteľských úverov v celom bankovom sektore na konci augusta bol o viac ako 17 % vyšší ako pred rokom. Silnému dopytu obyvateľstva po spotrebiteľských úveroch napomáha priaznivý vývoj ekonomiky. V roku 2014 došlo k zmene štruktúry rastu ekonomiky v prospech domáceho dopytu. Silný rast reálnych miezd a zamestnanosti spojený s miernym poklesom spotrebiteľských cien pokračuje aj v roku 2015.

Zlepšovanie ekonomickej situácie domácnosti a očakávania pokračovania tohto trendu vytvárajú priaznivú situáciu pre dopyt po spotrebiteľských úveroch.

Tatra banka preto na trh prináša nový produkt - Bezúčelový úverTB so zrýchleným splácaním.

Výhody zrýchleného splácania:

  • možnosť realizácie Extra splátky každý mesiac až do výšky 3-násobku mesačnej splátky bez potreby podania žiadosti a návštevy pobočky
  • jednoduchosť realizácie Extra splátky z pohodlia domova cez Internet bankingTB, resp. mobilnú aplikáciu Tatra banka
  • Extra splátkou si klient môže každý mesiac skrátiť dobu splácania a ušetriť
  • navyše klient získa aj 100 % zľavu z poplatku za úver

Extra splátky je možné používať pri nových úveroch splácaných z bežného účtu v Tatra banke cez Internet bankingTB alebo pomocou aktuálnej verzie mobilnej aplikácie Tatra banka až do výšky trojnásobku mesačnej splátky. Splátky nad uvedený rámec je možné realizovať cez žiadosť o predčasné splatenie úveru.