Klienti odhalili slabiny slovenských bankárov

11. august 2015

Najlepšie v rámci obsluhy klientov sú na tom poradcovia Prima banky, Poštovej banky a Raiffeisen Bank. Vyplynulo to zo štúdie spoločnosti Market Vision Slovakia zameranej na kvalitu obsluhy reálnych klientov v desiatich meraných bankách. Prieskum uskutočnila v máji a júni tohto roka. Najvýraznejšie nedostatky sa objavili pri zisťovaní potrieb klienta, ako aj následnej aktívnej snahe predať produkt.

K riešeniu jednoduchej servisnej požiadavky, s ktorou klient prišiel na pobočku (klient sa chcel informovať o limitoch na platobnej karte), sa najlepšie postavili poradcovia Prima banky s hodnotením 82 percent.

Aj keď všetci poradcovia v navštívených bankách oznámili klientovi konkrétnu výšku limitov, len polovica z nich sa zaujímala, či je klient s nastavenými limitmi aj spokojný alebo z akého dôvodu sa vlastne zaujíma o túto informáciu.

Síce všetci bankári vyriešili servisnú požiadavku podaním požadovanej informácie, no až v 37 percentách prípadov sa následne klienta neopýtali, či chce pomôcť ešte s niečím ďalším. V prípade, že bankár aktívne alebo aspoň zdvorilo ponúkol ďalšiu pomoc, klient pracovníkovi banky odhalil svoj skrytý potenciál vo forme záujmu o zriadenie pôžičky. Pri odhalení skrytého potenciálu klienta boli podľa štúdie jednoznačne najúspešnejší poradcovia pobočiek Poštovej banky.