Nové ceny za dodávku plynu pre domácnosti od 1. septembra 2015

13. august 2015

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) oznamuje, že od 1. septembra 2015 upraví ceny za dodávku plynu pre domácnosti na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Regulované ceny za dodávku plynu pre domácnosti sa znížia v priemere o 3,91 %.

SPP

V zmysle rozhodnutia ÚRSO, ktorým, v rámci konania z vlastnej iniciatívy, určil ceny za dodávku plynu pre domácnosti, sa s účinnosťou od 1. septembra 2015 zníži platba za dodávku plynu pre domácnosti v kategórii D1, pri spotrebe 1 000 kWh približne o 2 eurá ročne, v kategórii D2, pri spotrebe 10 000 kWh o 20 eur ročne a v kategórii D3, pri spotrebe 30 000 kWh o 61 eur ročne (dopad je uvedený vrátane DPH).

Mesačné preddavky sa pre zákazníkov SPP z dôvodu zmeny ceny automaticky meniť nebudú. Vyúčtovacie faktúry budú zasielané až po ukončení riadneho vyúčtovacieho obdobia.

V súvislosti so zmenou cien za dodávku plynu pre domácnosti od 1. septembra 2015 spoločnosť SPP – distribúcia, a.s., stanoví pre všetkých odberateľov plynu od SPP odpočet spotreby formou typového diagramu dodávky (t.j. odhadom), nie prostredníctvom fyzického odpočtu. Zákazníci SPP majú možnosť nahlásiť stav plynomeru od 2. do 14. septembra 2015 prostredníctvom Zákazníckej linky SPP na čísle 0850 111 363, prípadne prostredníctvom elektronickej pošty na adrese zakaznickalinka@spp.sk.

PP okrem dodávky plynu ponúka aktuálne svojim novým i existujúcim zákazníkom aj možnosť získať dodávku elektriny s až desaťpercentnou zľavou. Stačí, ak si pri uzavretí zmluvy aktivujú elektronickú faktúru a účty budú platiť bezhotovostne. Táto ponuka za posledné obdobie v celoslovenskom meradle pritiahla najviac zákazníkov, pričom ich spokojnosť so službami a zákazníckym servisom SPP je podľa prieskumov jedna z najvyšších spomedzi dodávateľov energií na Slovensku.

Prostredníctvom on-line poradne na webovej stránke www.spp.sk poskytuje SPP svojim zákazníkom aj poradenstvo v oblasti efektívneho využívania energií a úspory nákladov.