Slovenská sporiteľňa vydáva hypotekárne záložné listy s pevnou ročnou úrokovou sadzbou 1,20 %

5. august 2015

Slovenská sporiteľňa dnes opäť začala s predajom hypotekárnych záložných listov určených pre verejnosť. Ich výhodou je garancia pevného výnosu a možnosť kedykoľvek ich zobchodovať a získať tak hotovosť.

Nový hypotekárny záložný list Slovenskej sporiteľne zabezpečuje jeho majiteľovi ročný výnos 1,20 %. Výnosy bude banka vyplácať každý polrok až do splatnosti 28. augusta 2020 vždy v auguste a vo februári.

Hypotekárny záložný list si záujemcovia môžu kúpiť vo vybraných pobočkách banky. Ak sa rozhodnú, môžu ho kedykoľvek predať na Burze cenných papierov v Bratislave prostredníctvom Slovenskej sporiteľne alebo prostredníctvom ktoréhokoľvek obchodníka s cennými papiermi. Predaj hypotekárnych záložných listov sa skončí najneskôr 27. augusta 2015.

Slovenská sporiteľňa emituje celkovo 5 000 kusov hypotekárnych záložných listov s menovitou hodnotou
1 000 EUR. Emisný kurz bol stanovený na 100,00 % menovitej hodnoty. Minimálna výška investície nie je stanovená. V súvislosti s upísaním sa investorom neúčtujú žiadne poplatky.

Základný prospekt pre emisie hypotekárnych záložných listov schválila Národná banka Slovenska. Viac informácií o verejnej ponuke hypotekárnych záložných listoch nájdu potenciálni investori v Základnom prospekte a v príslušných Konečných podmienkach.