Životné poistenie

Hľadáte najvýhodnejšie životné poistenie?

Náš tip:

Výhodný spôsob získania ponuky životného poistenia ponúka Životná poisťovňa NN:

  • Rozsiahle poistné krytie;
  • 9 z 10 plnení je vyplatených do 5 pracovných dní;
  • V prípade závažných udalostí vypláca poistné plnenie až v 98% prípadov;
  • V prípade menej závažných udalostí vypláca poistné plnenie až v 80% prípadov.

Viac info >