Sporenie:  FIX Konto (Privatbanka)

Porovnaj sporenie

Základné informácie o sporiacom produkte FIX Konto, ktorý má vo svojej ponuke Privatbanka.
Kompletné informácie o tomto produkte dostanete na pobočkách banky.

Základné údaje
Názov produktu: FIX Konto
Banka: Privatbanka
Typ sporenia: terminovaný vklad
Naše
hodnotenie:
?
13. najlepší na trhu
Podmienky
Úroková sadzba: 0,30 % p.a.
Výpovedná lehota: 3 mesiace
Minimálny vklad: 250,00 €
Min. mesačný vklad: bez minimálneho vkladu
Viazanosť na bežný účet: nie

Poznámky:

Termínovaný účet Privatbanka FIX Konto je určený všetkým klientom, ktorí chcú získať nadpriemerné zhodnotenie svojich finančných prostriedkov, pričom sú ochotní ich na určitý čas ponechať v banke.

Požiadaj o ponuku Viac informácii

Celkové hodnotenie

Každý sporiaci finančný produkt má priradené body za nasledovné kritéria:

  • Výška základného úroku
  • Minimálna výška požadovaného počiatočného vkladu
  • Dĺžka výpovednej lehoty pri výbere vkladu alebo jeho časti
  • Minimálna výška pravidelných mesačných vkladov

Výsledné hodnotenie je súčtom bodov za všetky uvedené kritéria.