Sporenie:  otp Sporiaci účet (OTP banka)

Porovnaj sporenie

Základné informácie o sporiacom produkte otp Sporiaci účet, ktorý má vo svojej ponuke OTP banka.
Kompletné informácie o tomto produkte dostanete na pobočkách banky.

Základné údaje
Názov produktu: otp Sporiaci účet
Banka: OTP banka
Typ sporenia: sporiaci účet
Naše
hodnotenie:
?
7. najlepší na trhu
Podmienky
Úroková sadzba: 0,70 % p.a.
Výpovedná lehota: netermínovaný vklad
Minimálny vklad: bez minimálneho vkladu
Min. mesačný vklad: bez minimálneho vkladu
Viazanosť na bežný účet: áno

Poznámky:

Vlastnosti otp SPORIACEHO účtu

- bezplatné zriadenie a vedenie v EUR
- možnosť zriadenia viacerých sporiacich účtov
- nie je povinný žiadny minimálny vklad alebo zostatok
- bezplatné bezhotovostné a hotovostné vklady kedykoľvek a v akejkoľvek výške
- bezplatné bezhotovostné prevody v prospech účtu, ku ktorému je otp SPORIACI účet vedený
- hotovostný výber v pobočke banky za poplatok
- neobmedzená doba sporenia
- zrušenie Sporiaceho účtu bez poplatku

Požiadaj o ponuku Viac informácii

Celkové hodnotenie

Každý sporiaci finančný produkt má priradené body za nasledovné kritéria:

  • Výška základného úroku
  • Minimálna výška požadovaného počiatočného vkladu
  • Dĺžka výpovednej lehoty pri výbere vkladu alebo jeho časti
  • Minimálna výška pravidelných mesačných vkladov

Výsledné hodnotenie je súčtom bodov za všetky uvedené kritéria.