Sporenie:  Effective účet (UniCredit Bank)

Porovnaj sporenie

Základné informácie o sporiacom produkte Effective účet, ktorý má vo svojej ponuke UniCredit Bank.
Kompletné informácie o tomto produkte dostanete na pobočkách banky.

Základné údaje
Názov produktu: Effective účet
Banka: UniCredit Bank
Typ sporenia: sporiaci účet
Naše
hodnotenie:
?
97. najlepší na trhu
Podmienky
Úroková sadzba: 0,01 % p.a.
Výpovedná lehota: 2 mesiace
Minimálny vklad: 50,00 €
Min. mesačný vklad: bez minimálneho vkladu
Viazanosť na bežný účet: nie

Poznámky:

Peniaze môžete na účet vkladať v hotovosti alebo bezhotovostne - prevodom peňazí z účtu vedeného v UniCredit Bank alebo inej banke.

Požiadaj o ponuku Viac informácii

Celkové hodnotenie

Každý sporiaci finančný produkt má priradené body za nasledovné kritéria:

  • Výška základného úroku
  • Minimálna výška požadovaného počiatočného vkladu
  • Dĺžka výpovednej lehoty pri výbere vkladu alebo jeho časti
  • Minimálna výška pravidelných mesačných vkladov

Výsledné hodnotenie je súčtom bodov za všetky uvedené kritéria.