Sporenie:  eMax (mBank)

Porovnaj sporenie

Základné informácie o sporiacom produkte eMax, ktorý má vo svojej ponuke mBank.
Kompletné informácie o tomto produkte dostanete na pobočkách banky.

Základné údaje
Názov produktu: eMax
Banka: mBank
Typ sporenia: sporiaci účet
Naše
hodnotenie:
?
83. najlepší na trhu
Podmienky
Úroková sadzba: 0,01 % p.a.
Výpovedná lehota: netermínovaný vklad
Minimálny vklad: bez minimálneho vkladu
Min. mesačný vklad: bez minimálneho vkladu
Viazanosť na bežný účet: nie

Poznámky:

Jediný sporiaci účet s platobnou kartou
Zriadenie, vedenie a zrušenie účtu bez poplatkov
Neobmedzený počet prevodov na účte bez poplatkov
Sporiaci účet bez viazanosti
Bez minimálneho zostatku na účte
Úroky pripisujeme mesačne

Požiadaj o ponuku Viac informácii

Celkové hodnotenie

Každý sporiaci finančný produkt má priradené body za nasledovné kritéria:

  • Výška základného úroku
  • Minimálna výška požadovaného počiatočného vkladu
  • Dĺžka výpovednej lehoty pri výbere vkladu alebo jeho časti
  • Minimálna výška pravidelných mesačných vkladov

Výsledné hodnotenie je súčtom bodov za všetky uvedené kritéria.