Sporenie:  Vkladná knižka s výpovednou lehotou (VÚB Banka)

Porovnaj sporenie

Základné informácie o sporiacom produkte Vkladná knižka s výpovednou lehotou, ktorý má vo svojej ponuke VÚB Banka.
Kompletné informácie o tomto produkte dostanete na pobočkách banky.

Základné údaje
Názov produktu: Vkladná knižka s výpovednou lehotou
Banka: VÚB Banka
Typ sporenia: vkladná knižka
Naše
hodnotenie:
?
31. najlepší na trhu
Podmienky
Úroková sadzba: 0,05 % p.a.
Výpovedná lehota: 3 mesiace
Minimálny vklad: bez minimálneho vkladu
Min. mesačný vklad: bez minimálneho vkladu
Viazanosť na bežný účet: nie

Požiadaj o ponuku Viac informácii

Celkové hodnotenie

Každý sporiaci finančný produkt má priradené body za nasledovné kritéria:

  • Výška základného úroku
  • Minimálna výška požadovaného počiatočného vkladu
  • Dĺžka výpovednej lehoty pri výbere vkladu alebo jeho časti
  • Minimálna výška pravidelných mesačných vkladov

Výsledné hodnotenie je súčtom bodov za všetky uvedené kritéria.