Sporenie:  Sporiací účet (VÚB Banka)

Porovnaj sporenie

Základné informácie o sporiacom produkte Sporiací účet, ktorý má vo svojej ponuke VÚB Banka.
Kompletné informácie o tomto produkte dostanete na pobočkách banky.

Základné údaje
Názov produktu: Sporiací účet
Banka: VÚB Banka
Typ sporenia: sporiaci účet
Naše
hodnotenie:
?
31. najlepší na trhu
Podmienky
Úroková sadzba: 0,10 % p.a.
Výpovedná lehota: netermínovaný vklad
Minimálny vklad: bez minimálneho vkladu
Min. mesačný vklad: bez minimálneho vkladu
Viazanosť na bežný účet: áno

Poznámky:

Sporiaci účet predstavuje netermínovaný účet v EUR, ktorý Vám umožní rýchlo a jednoducho odkladať svoje voľné finančné prostriedky pri zvýhodnenej úrokovej sadzbe oproti klasickému bežnému účtu. Sporiaci účet je produkt, ktorý si môžete zvoliť v rámci Flexiúčtu alebo Účtu pre mladých Start Generation. Prostriedky na Sporiacom účte podliehajú ochrane v zmysle Zákona o ochrane vkladov.

Ako funguje?

- sami si zvolíte minimálnu sumu, ktorú potrebujete mať k dispozícii na Vašom bežnom účte, zvyšok si môžete nechať automaticky prevádzať na Váš Sporiaci účet so zvýhodneným úročením
- sumu automatického prevodu si môžete kedykoľvek zvoliť v ľubovoľnej výške, zaokrúhlenej na celé desiatky EUR.
- poplatky za platby realizované prostredníctvom automatického prevodu nie sú účtované, t.j. sú zdarma na strane bežného účtu aj na strane Sporiaceho účtu

Požiadaj o ponuku Viac informácii

Celkové hodnotenie

Každý sporiaci finančný produkt má priradené body za nasledovné kritéria:

  • Výška základného úroku
  • Minimálna výška požadovaného počiatočného vkladu
  • Dĺžka výpovednej lehoty pri výbere vkladu alebo jeho časti
  • Minimálna výška pravidelných mesačných vkladov

Výsledné hodnotenie je súčtom bodov za všetky uvedené kritéria.